Dimarts, 25 de Febrer de 2020
L'Ametlla de Mar
Serveis de l'Ajuntament:
Treball, Indústria, Formació i Joventut
 
 
Benvinguts
Presentació Regidoria Treball, Formació i Joventut.
El poble
Ubicació Regidories Treball, Formació i Joventut
 
Serveis a l'usuari
Servei de Creació d'Empreses
Borsa de Treball
Renovació demanda d'ocupació
Club de recerca de feina
Links d'interès
 
Àmbit empresarial
Guía comercial
 

Polígon Industrial
 
Taller d'Ocupació
 
Serveis
Suggeriments
Cerca al web
 

 
Serveis a l'usuari

  Borsa de Treball
:: Consulta la borsa de treball!!
Descripció del Servei:
La Borsa de Treball és un servei totalment gratuit que ofereix la Regidoria de Treball i Formació, la única obligació que tenen els usuaris és comunicar al responsable d'aquesta, el resultat de la gestió realitzada, és a dir, el demandant ha d'informar sobre la seva situació laboral -(contractat, aturat, treballant i vol canviar de lloc de treball, etc.)- i l'oferent ha d'informar sobre la contractació realitzada del lloc de treball ofertat o els motius de no adequació dels candidats presentats a l'oferta. 
Àmbit d'actuació de la Borsa de Treball:
Com a regla general tant les ofertes com les demandes de treball són locals, no obstant, durant l'any 2004 es va ampliar l'àmbit d'actuació a d'altres poblacions  -(El Perelló, Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, L'Ampolla, Barcelona, etc.)-, fins el punt que les ofertes de fóra de la població van representar el 20% del total i els demandes el 10% anual.
Requisits i documents necessaris per inscriure's a la Borsa de Treball:
Demandants:
  -DNI O NIE
  -1 FOTOGRAFIA TAMANY CARNET 
  -CURRICULUM  
  -INFORME DE VIDA LABORAL (es pot obtenir trucant al tel. 901 50 20 50, opció   1 "vida laboral").
  -FOTOCÒPIA ACREDITACIÓ TITULACIONS (sempre que es sol.liciti)
 
Oferents de llocs de treball:
  -NIF O CIF de l'empresa. 
  -Document que acrediti que l'empresa ha estat donada d'alta (fotocòpia IAE, 036 o similar).

Procediment:
            Demandants: la inscripció a la borsa de treball és personal, s'ha d'aportar la documentació esmentada anteriorment i omplir una fitxa. Un cop tenim totes les dades el demandant entra a formar part de la nostra bases de dades i cada cop que hi ha una oferta de treball que sol.licita el seu perfil, es lliuren les seves dades a l'empresa i és aquesta la que fa el contacte amb el candidat.

            Oferent: un representant de l'empresa personalment i amb la documentació requerida, comunicarà al responsable de la borsa de treball el lloc de treball que necessita cobrir, omplirà una fitxa en la que es descriu el perfil sol.licitat amb paràmetres objectius i es concreta l'oferta. D'aquesta oferta es fa publicitat i es recullen currículums, passats uns dies el responsable de la borsa de treball lliura al representant de l'empresa els currículums dels candidats que sol.liciten el lloc de treball ofert -tant els que ja estaven introduïts a la base de dades, com els que s'han inscrit per l'oferta en concret-.És l'empresa qui fa la selecció i truca als candidats, informant posteriorment al responsable de la borsa de treball de la gestió realitzada.